Tag:

ai đi bộ

TTCT - Tôi rời quê lên thành phố trọ học rồi ra trường, đi làm... Những năm đầu chưa rành đường sá, tôi đi học bằng xe buýt, và quả thật quãng thời gian đó với tôi là cực hình.