Tag:

Ấn Độ đổi tiền

TTCT - Mà vấn đề là không có tiền. Cuộc khủng hoảng tiền mặt đang diễn ra ở Ấn Độ cho thấy việc điều hành các chính sách tài khóa và tiền tệ ở các nước với nền kinh tế ngầm còn chiếm tỉ trọng lớn, phức tạp và đòi hỏi sự tinh tế ra sao...