Tag:

An Thuyên

TTCT - Quê tôi có một con kênh đào lâu đời, ngày xưa người ta bắc một cây cầu sắt, sau giải phóng được thay bằng một cây cầu bêtông bề thế hơn.