Tag:

Artemesia

TTCT - Bức tranh thể hiện kỹ năng hội họa bậc thầy qua ngôn ngữ chủ nghĩa hiện thực Baroque, nhấn mạnh vào mặt ảnh gần, tương phản sáng tối mạnh, và các chi tiết giống thật để tạo ra hiệu ứng kịch tính cao trào.