Tag:

Aschenbach

TTCT - Vào một quãng thời gian khó khăn trong sáng tác, nhà văn thành đạt Aschenbach cảm thấy cần một cuộc du lịch để cân bằng lại thể chất và tâm trí. Chuyến đi vô tình trở thành điểm thăng hoa của một tình yêu thống khổ.