Tag:

Bà Vũ Kim Hạnh

TTCT - 2016 sẽ là năm chịu tác động của các hiệp định thương mại tự do (FTA). Trao đổi với TTCT, bà Vũ Kim Hạnh - giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và hỗ trợ doanh nghiệp - nhận định đây sẽ là năm của bán lẻ với nhiều biến động.