Tag:

BẠCH HUỲNH DUY LINH

TTCT - Giá lúa giảm đã ngay lập tức ảnh hưởng đến quyết định đầu tư của nông dân cho vụ mùa mới, thể hiện qua việc tiêu thụ lúa giống đang giảm mạnh.