Tag:

bám vườn quốc gia

Trung bình mỗi ngày có 300-500 người kiếm sống ở Vườn quốc gia Xuân Thủy. Đa số là phụ nữ, tuổi từ 30-50 . Họ làm gì để kiếm sống ở đó?