NGUYỄN HƯỜNG

Tác giả

Tổng số bài viết : 6 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

Câu chuyện cuộc sống

TTCT - LTS: Sự thiếu thông hiểu của cha mẹ với rung động đầu đời của con không chỉ đẩy các bạn trẻ ngày càng xa cách cha mẹ mình, hoặc phải sống hai mặt, mà còn có thể gây nên những thương tổn tâm hồn khó lành.

Hồ sơ

TTCT - Nằm cách Hà Nội 120km về phía đông bắc, xã Sơn Hải, huyện Lục Ngạn, Bắc Giang bị chia cắt bởi lòng hồ Cấm Sơn và núi đồi xung quanh. Cuộc sống tại đây gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là chuyện giáo dục.

Tạp bút

TTCT - Nhìn cô sinh viên thực tập hớn hở đi vô rồi đi ra một cách xuôi xị, tài xế thương tình nói nhỏ: “Để lại số điện thoại cho tôi, phút tám chín có người bỏ không đi thì tôi báo cho”.