Tag:

bạn cũ

TTCT - ...Dưới bóng mát của Đức Phật đang tọa thiền trên đài sen, tôi nhìn ra xa, cả thành phố ngời lên trong nắng chiều rực rỡ. Anh than phiền về cô gái thử việc có đôi mắt bồ câu nhưng vụng về, đụng đâu hỏng đó. Ngặt nỗi đó là bạn gái của con trai viện trưởng...

Chúng tôi ngồi nơi bãi biển Đà Nẵng. Đã mấy năm rồi mới trở lại thành phố này? Không nhớ. Những phát triển, những đổi mới? Không nghĩ đến, mặc dù đương nhiên là mình có thụ hưởng kết quả của nó. Chúng tôi, là những người một thời viết cùng nhau.