Tag:

bán hàng online

TTCT - Cuộc cạnh tranh khốc liệt của ngành bán lẻ vài năm qua cũng được phản ánh qua kênh thương mại trực tuyến. Các tên tuổi lớn đang xác lập thương mại điện tử (TMĐT) thành kênh phân phối quan trọng cho tổng thể hệ sinh thái kinh doanh hiện đại của họ.

TTCT - Tính nữ kết hợp với Facebook sẽ tạo ra những điều gì? Một bức tranh nhiều màu sắc, tối có và sáng có. Cơ chế của Facebook cho người phụ nữ cơ hội để phô bày những mặt phù phiếm nhất và may mắn thay, cả những đức tính đẹp đẽ nhất.