ĐINH ĐỨC HOÀNG

Tác giả

Tổng số bài viết : 11 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

Tiêu điểm

TTCT - “Chất lượng đồng nhất, một nhà cung cấp đáng tin cậy và an toàn thực phẩm” - ba yêu cầu mà cố vấn an ninh lương thực của Chính phủ Mỹ Rick Gilmore, người vừa ở Việt Nam tuần qua, đưa ra để nâng chất lượng và vị thế nông sản Việt Nam trên thị trường toàn cầu. Một cuộc đua mới của các doanh nghiệp nông nghiệp dường như đã xuất hiện, nhưng các giá trị nông nghiệp mới cần thêm nhiều công sức để có thể đạt tới, và cũng sẽ phải mất nhiều thời gian để nông dân thật sự tham gia cuộc đua này.

Tiêu điểm

TTCT - Một điều tra của Ngân hàng Thế giới và Phòng Thương mại công nghiệp Việt Nam (VCCI) trong báo cáo “Việt Nam chuyển đổi - Thay đổi cảm nhận về Nhà nước và thị trường của người Việt Nam” (CAMS 2014) thực hiện trong ba năm, được công bố cuối tháng 7 vừa rồi khẳng định có tới 75% người được hỏi muốn hàng hóa thiết yếu phải được quyết định bởi Nhà nước.

Văn hóa

TTCT - Tính nữ kết hợp với Facebook sẽ tạo ra những điều gì? Một bức tranh nhiều màu sắc, tối có và sáng có. Cơ chế của Facebook cho người phụ nữ cơ hội để phô bày những mặt phù phiếm nhất và may mắn thay, cả những đức tính đẹp đẽ nhất.

Giáo dục

TTCT - Năm 1993, Đài truyền hình Việt Nam chính thức sử dụng thương hiệu VTV. Năm ấy, có nhiều khán giả chưa chấp nhận được cái mới, viết thư hỏi rằng tại sao lại sử dụng một từ viết tắt tiếng Anh cho cơ quan của nước nhà, có phải là sính ngoại không?

Lịch sử

TTCT - Không ai có thể chưa đi qua chiến tranh mà tự tuyên bố rằng mình hiểu được chiến tranh. Nhưng những người trẻ chúng tôi cảm nhận được sự vĩ đại của Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ một cuộc đấu tranh khác, cuộc đấu tranh chúng tôi đang trải qua, trong quá trình xây dựng đất nước.