Tag:

bằng lái

TTCT - Không phải ai thành công cũng đều nhờ bằng cấp và bất cứ ai nhiều bằng cấp đều thành công. Nhưng không có một tấm bằng nào, ngay cả tấm bằng đơn giản nhất để có cái trình ra khi bị “toét” kể cũng đáng buồn! Mặc dù nó cũng chẳng giúp ích gì trong việc giải quyết những rắc rối đó.