Tag:

Báo cáo VDR

TTCT - Với kết quả nghiên cứu quá trình phân cấp trao quyền của Việt Nam trong hai thập kỷ qua, Báo cáo phát triển Việt Nam (VDR) 2010 (*) do Ngân hàng Thế giới cùng 13 nhà tài trợ khác cho Việt Nam thực hiện cho rằng thay đổi không đến từ các nhà tài trợ mà phải xuất phát từ trong chính hệ thống của Việt Nam. Đó cũng là lý do khiến VDR kết thúc bằng câu hỏi: “Điều gì sẽ chờ đợi Việt Nam trong thập kỷ tới?”. Ông James H. Anderson, trưởng nhóm soạn thảo, trả lời phỏng vấn Tuổi Trẻ Cuối Tuần.