Tag:

Bắt buộc tiêm chủng

TTCT - Việc tiêm vaccine COVID-19 ở các nước trên thế giới từ cuối năm 2020 đến nay trải qua khá nhiều sắc thái. Sau giai đoạn rượu mời - tổ chức xổ số, nhạc sống, đãi ăn, mời bia, tặng quà đủ loại để “dụ” người đi tiêm, giờ thì nhiều nơi đã dòm ngó sang chén rượu phạt.