Tag:

bắt sóng

TTCT - Có một làn sóng khác của người trẻ đang tiếp cận với blockchain - công nghệ phía sau các loại tiền ảo như bitcoin.