Tag:

bầu chọn giáo hoàng

TTCT - Với quyết định từ nhiệm, Đức Giáo hoàng Benedict XVI đã đặt Tòa thánh Vatican vào một trường hợp hi hữu. Dù rằng bộ luật giáo hội có những điều khoản nói về từ nhiệm, nhưng xưa nay tất cả những Đức Giáo hoàng tiền nhiệm của Benedict XVI đều nắm quyền giáo chủ cho đến hơi thở cuối cùng.