THANH GƯƠNG (ROMA)

Tác giả

Tổng số bài viết : 5 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

Thời sự quốc tế

TTCT - Ngày 13-7-2013, trong một buổi mittinh của Đảng Liên đoàn Phương Bắc (Lega Nord) ở thành phố Treviglio, bắc Ý, ông Roberto Calderoli, lãnh đạo của đảng này và cũng là phó chủ tịch Thượng viện Ý, tuyên bố trước hàng ngàn đảng viên tham dự mittinh rằng: “Mỗi khi trông thấy bà Cécile Kyenge... tôi không thể nào không liên tưởng đến con... đười ươi!”.

TTCT - Không chỉ mật nghị hồng y bầu đức giáo hoàng làm nước Ý trở thành tâm điểm chú ý của thế giới, mà kết quả bầu cử quốc hội “bất phân thắng bại” cuối tháng 2 tiếp tục dự báo một tương lai không mấy sáng sủa.

Hồ sơ

TTCT - Với quyết định từ nhiệm, Đức Giáo hoàng Benedict XVI đã đặt Tòa thánh Vatican vào một trường hợp hi hữu. Dù rằng bộ luật giáo hội có những điều khoản nói về từ nhiệm, nhưng xưa nay tất cả những Đức Giáo hoàng tiền nhiệm của Benedict XVI đều nắm quyền giáo chủ cho đến hơi thở cuối cùng.