Tag:

Bầu cử Áo

TTCT - Những đảng cực hữu ngóc đầu dậy khắp nơi ở châu Âu lục địa. Nhưng rốt cuộc người ta vẫn chưa thể tìm ra cơ chế nào tối ưu hơn cho các cuộc chơi chính trị, điều giải thích cho cơn lốc cảm xúc sau hai cuộc trưng cầu ý dân ở Áo và Ý tuần qua.