Tag:

bầu cử Canada

TTCT - Sau 40 ngày với nhiều đòn tấn công lẫn nhau không thương tiếc của sáu đảng lớn, cuộc chạy đua vào Hạ viện Canada đã kết thúc vào ngày 21-10-2019 với thắng lợi trong thế bấp bênh của Đảng Tự do.