Tag:

bầu Thắng

TTCT - Ông bầu bóng đá nổi tiếng Võ Quốc Thắng có hai đội bóng: một đội chính khoác áo quảng cáo cho sản phẩm gạch Đồng Tâm, một đội quảng cáo cho sản phẩm ngói Đồng Tâm. Khi ngói Đồng Tâm lên được hạng nhất, thôi thì hết đại gia này đến đại gia khác cầu cạnh bầu Thắng nài nỉ mua lại đội này.