Tag:

bệnh nghề nghiệp

TTCT - “Bệnh nghề nghiệp” chỉ những chứng bệnh mắc phải do tiếp xúc với các yếu tố độc hại hiện diện trong môi trường nghề nghiệp như nhóm bệnh bụi phổi, điếc nghề nghiệp, nhiễm hóa chất, truyền nhiễm…