Tag:

Bia trấn ải

TTCT - Trên những cung đường dọc biên cương Tổ quốc, không hoành tráng tượng đồng bia đá, khuôn viên hoa cảnh, tôi gặp không biết bao nhiêu đài hương đơn sơ, những tấm bia khắc tên tuổi liệt sĩ hay chỉ giản dị là những nét vạch thô sơ lên bề mặt của ô vuông đúc bằng ximăng.