Tag:

Biếm họa nhập môn

TTCT - Hài hước, đầy chất nghệ, thiết thực, giải trí..., mỗi thứ với hàm lượng vừa đủ. Đó là những gì có thể nói về bộ sách nhập môn gồm 4 cuốn: Làm quen triết học qua biếm họa... Hay nói như dòng chữ trên bìa sách: 110% bổ não.