Tag:

biểu tình Hong Kong

TTCT - Một trong những vấn đề gai góc nhất giữa những người biểu tình ở Hong Kong hiện giờ và chính quyền khu tự trị này là quy chế bầu cử trưởng đặc khu. Các cử tri muốn trực tiếp được lựa chọn người đứng đầu khu hành chính, trong khi thực tế hiện nay, đó là một cuộc “hiệp thương” thường cho ra kết quả là một trưởng đặc khu có quan điểm mềm mỏng hơn với chính quyền trung ương. Nhưng còn có một cuộc bầu cử khác vẫn đang âm thầm diễn ra ở đô thị một thời là trung tâm tài chính - thương mại của cả châu Á.