Tag:

Bộ máy cồng kềnh

TTCT - Một trong những điểm yếu của vận tải đường sắt hiện nay là không có khả năng giảm sâu giá vé, tạo cơ chế linh hoạt để thu hút khách đi tàu. Nguyên nhân do cơ cấu chi phí điều hành giao thông, chi phí sức kéo (đầu máy) đang chiếm tỉ lệ khá cao...