Tag:

bò tót lai

TTCT - Từ những con bò lai giống bò tót ở Ninh Thuận năm xưa các nhà khoa học đang nỗ lực duy trì 'hậu duệ" của chúng và hy vọng về một giống bò mới ở Việt Nam.