MAI VINH

Tác giả

Tổng số bài viết : 155 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

MAI VINH

Công trình khách sạn, nhà hàng bên sân golf Đồi Cù Đà Lạt càng lên cao càng lộ ra khối tích lớn. Tòa nhà che chắn toàn bộ tầm nhìn từ hồ Xuân Hương về núi thiêng Langbiang.