Tag:

BS Mai Anh

TTCT - * Tôi bị thoái hóa khớp gối lâu năm, nghe nói nay có thể điều trị bằng tế bào gốc. Xin bác sĩ cho biết cách thức điều trị ra sao?