Tag:

cá hóa rồng

TTCT - Rồng là con vật đứng đầu tứ linh. Rồng tượng trưng cho vua chúa. Rồng là hình ảnh quyền quý cao sang. Bởi tính chất đặc biệt ấy nên cách nối tiếp vòng đời của rồng cũng khác hơn muôn loài.