DƯƠNG NGỌC HÀ

Tác giả

Tổng số bài viết : 26 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

UBND TP.HCM vừa chỉ đạo các cơ quan liên quan làm thủ tục thu hồi dự án "treo" hàng chục năm ở khu Mả Lạng (phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1). Đại diện Phòng Quản lý đô thị quận 1 cho biết sẽ cấp giấy phép xây dựng cho người dân theo quy định.

Bản quy hoạch tổng thể quốc gia 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đưa ra tại kỳ họp bất thường khai mạc ngày 5-1-2023 của Quốc hội là quy hoạch tổng thể quốc gia đầu tiên được xây dựng theo phương pháp tích hợp của Luật quy hoạch năm 2017.

TTCT - Nghị quyết 18-NQ/TW nhận định "giá đất được xác định thường thấp hơn nhiều so với giá đất trên thị trường" nên định hướng bỏ khung giá đất, các địa phương được tự do xây dựng bảng giá đất sát với giá thị trường để hạn chế những tiêu cực trong