Tag:

Cách ly ở khách sạn

TTCT - Có vài kinh nghiệm được giới kinh doanh khách sạn đang đón khách cách ly rỉ tai nhau: Khách sạn nào từng trải qua ca dương tính thì mới trưởng thành và một nguyên tắc phải luôn luôn giữ là không được chiều khách.

TTCT - Hơn 18.000 người đang ở trong các khu cách ly của Việt Nam (số liệu tính đến ngày 22-1-2021), vốn đã thuộc lắm vùng miền, lại gồm nhiều khách từ các nước... đã dẫn tới một cuộc hậu cần lớn và cũng lắm nỗi đau đầu cho nhiều đơn vị quản lý trong việc phục vụ nhu cầu ăn uống của họ.