Tag:

cách mạng 30 tháng 6

TTCT - Việc Tổng thống Mohamed Morsi - một lãnh tụ của Tổ chức Anh em Hồi giáo (AEHG) - bị phế truất có tác động rất lớn của “Cách mạng 30 tháng 6” - một phong trào quần chúng được những lực lượng chính trị dày dạn kinh nghiệm lãnh đạo.