Tag:

cải tiến

TTCT - Gặp lúc khó khăn, khan hiếm, con người buộc phải tận dụng nguồn lực tự nhiên dồi dào, nhất là tài khéo của nhân loại và dùng nó để giải quyết vấn đề. Nguồn lực đó có ở mỗi người, từ bình thường tới thông minh…

TTCT - Trong hai năm học gần đây kể từ niên học 2012-2013, áp dụng công nghệ thông tin là một trong những biện pháp được gọi là “cải tiến, đổi mới phương pháp giảng dạy để nâng cao hiệu quả giáo dục” tại các trường học.

TTCT - Sách giáo khoa lịch sử hiện nay có rất ít ảnh danh nhân, anh hùng dân tộc. Tất nhiên khi dạy, người thầy phải tìm kiếm thêm tư liệu để giúp học sinh dễ hiểu, nhưng nếu trong sách có nhiều hình ảnh sinh động sẽ giúp việc học, việc dạy dễ dàng hơn.