Tag:

cặn bệnh

TTCT - Một nhóm chuyên gia từ viện nghiên cứu ung thư hàng đầu của Mỹ vừa đề xuất thay đổi một loạt định nghĩa về ung thư, loại bỏ một số định nghĩa về ung thư và loại bỏ từ này khỏi một số chẩn đoán để thay đổi cách chữa trị với căn bệnh này.