THANH TUẤN

Tác giả

Tổng số bài viết : 118 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

Kinh tế

TTCT - Thách thức của biến đổi khí hậu đang thúc đẩy các nước ASEAN chuyển đổi sang năng lượng sạch nhiều hơn. Đây cũng là lý do khiến hoạch định lưới điện chung nội khối có từ 20 năm trước đang được hồi sinh.

Hồ sơ

TTCT - Thêm một đại gia của Campuchia bị bắt mới đây sau cáo buộc lừa đảo hàng trăm triệu USD từ các nhà đầu tư. Đây là diễn biến mới nhất giữa làn sóng một loạt đại gia bị bắt vì lừa đảo ở nước này.