Tag:

cảnh sát mạng

TTCT - Cơ chế bảo vệ trẻ vị thành niên đã được các trang mạng thay đổi và pháp luật bắt đầu có những điều chỉnh để đối phó với các hành vi bắt nạt qua mạng, nhưng cho đến nay lá chắn hiệu quả nhất để tự vệ vẫn ở nơi các em và nhất là phụ huynh.