Tag:

cao nguyên Lang Bian

TTCT - Ghi chép từ một cuộc khảo sát nhỏ cuối tháng 3-2013 về mối tương quan giữa những con đường và cánh rừng mà nó đi qua khi leo lên hai nấc thang địa hình tiến về cao nguyên Lâm Viên (tức cao nguyên Lang Bian nơi có thành phố Đà Lạt).