Tag:

CDU

TTCT - Bà Angela Merkel đã tuyên bố không chỉ một lần và nhất là từ khi nhường lại ghế chủ tịch Liên minh Dân chủ Kitô giáo (CDU) rằng bà không có ý định làm thêm nhiệm kỳ thủ tướng Đức thứ 5 - ngay cả khi một số thành viên chính phủ thiết tha gợi ý. Sau thất bại của các đảng Kitô giáo ở cuộc bầu cử nghị viện hai bang lớn hồi 2018, quyết định của bà coi như chắc chắn. Giờ cũng đến lúc nhìn lại quãng đường chính trị dù sáng láng nhưng không ít gập ghềnh của nhà khoa học gốc Đông Đức này.