Tag:

Châu Âu và di dân

TTCT_ EU đang tập trung tâm lực giải quyết cuộc khủng hoảng di dân, trong đó việc quan trọng không kém chuyện bố trí định cư là ngăn chặn các tay súng IS theo dòng người tràn vào châu Âu.