Tag:

Chế độ phúc lợi không đảm bảo

TTCT - Xe ôm công nghệ đã không còn mang đúng nghĩa “tận dụng xe nhàn rỗi”, hay “cho đi nhờ xe” khi có ngày càng có nhiều tài xế làm công việc này toàn thời gian. Đồng nghĩa với việc có thêm một lượng lớn lao động tự do đang làm một công việc nhiều rủi ro mà không được bảo đảm các chế độ phúc lợi xã hội cơ bản.