Tag:

Chiến tranh Biên giới

TTCT - ​Năm tháng vẫn trôi qua nhưng ở Thin Phong, câu chuyện về những liệt sĩ dân quân nơi xóm núi này trong cuộc chiến bảo vệ biên cương vẫn được cháu con của họ kể lại vô cùng giản dị bên bếp lửa góc nhà, lặng thầm và bền bỉ như đời dân biên ải. Và không một điều gì, một ai bị lãng quên.