LÊ ĐỨC DỤC - ĐỨC BÌNH

Tác giả

Tổng số bài viết : 7 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

Trong mỗi mặt trận, mỗi cuộc chiến, hay chỉ là một trận đánh, hầu như sẽ có vài người lính được trở về để sống và kể lại. Ông Hoàng Như Lý, cựu trinh sát đồn biên phòng Pò Hèn, là một người như thế.

Phóng sự

TTCT - ​Năm tháng vẫn trôi qua nhưng ở Thin Phong, câu chuyện về những liệt sĩ dân quân nơi xóm núi này trong cuộc chiến bảo vệ biên cương vẫn được cháu con của họ kể lại vô cùng giản dị bên bếp lửa góc nhà, lặng thầm và bền bỉ như đời dân biên ải. Và không một điều gì, một ai bị lãng quên.