Tag:

Chính quyền trên đầu súng

TTCT - Tờ Time gọi Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte là “Donald Trump của châu Á”. Nhưng Trump chỉ cực đoan bằng miệng: một nhà buôn thì không thể so sánh với một chính trị gia đã tuyên án tử hình hàng nghìn người trước khi bước lên ghế tổng thống.