Tag:

Chính sách dân số

TTCT - Ngay trước đại hội toàn quốc Đảng Cộng sản Trung Quốc, vấn đề hộ khẩu lại nhận được sự quan tâm của người dân khi Ủy ban Cải cách và phát triển quốc gia (NDCR) ban hành phương án cải cách sâu rộng chế độ hộ tịch.

TTCT - Sau nhiều năm thực hiện kế hoạch hóa gia đình, với khẩu hiệu “mỗi gia đình chỉ nên có từ 1-2 con”, quyết định 588/QĐ-TTg của Thủ tướng mở ra câu chuyện mới: khuyến khích các gia đình ở vùng có mức sinh thấp sinh đủ 2 con, các bạn trẻ lập gia đình trước tuổi 30.