Tag:

chính trường Myanmar

Có vẻ như ván bài đang đến chỗ kết thúc khi cánh quân đội, sau cuộc gặp giữa bà Aung San Suu Kyi với tướng tư lệnh quân đội Min Aung Hlaing hôm 2-12, cho biết sẽ chuyển giao quyền lực từ sau tháng 4 năm tới. Sự gia hạn này cho thấy vẫn đang có những “mai phục” bà Suu Kyi.