Tag:

chống ngập đơn sơ

TTCT - Năm nay nước Pháp lãnh đủ “cơn lụt của thế kỷ”. Họ đã vất vả chống và còn sẽ tiếp tục phòng chống, bắt đầu tìm hiểu lại: tại sao lụt, ngập?