Tag:

chủ quyền quốc gia

TTCT - Những nỗ lực cá nhân không mệt mỏi của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In đã góp phần quan trọng vào việc cứu vãn cuộc gặp thượng đỉnh Donald Trump - Kim Jong Un. Nhưng vấn đề Triều Tiên, như nhiều câu chuyện khác trong quan hệ quốc tế, một lần nữa cho thấy ảo ảnh rằng mọi quốc gia đều có “quyền tự quyết”.