Tag:

chưa có tên

TTCT - T. giao giấy đỏ ruộng cho người khác rồi đùm túm vợ con lên suối Cái làm rẫy. Tiếp, T. bán luôn căn nhà ngói cất trên miếng đất cha mẹ cho. Vợ chồng T. có hai con nhỏ, chuyện học hành của các cháu ra sao đây?