HẠ CƯỜNG

Tác giả

Tổng số bài viết : 10 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

Bạn đọc

Cuối năm học, thời tiết oi nồng, thầy hiệu trưởng “hạ nhiệt” bằng tin vui: “Trường ta năm nay chắc chắn thi đua đứng nhất. Trường không có học sinh bị đuổi học, không có học sinh bị đuối nước, không có thầy cô giáo vi phạm đạo đức nghề giáo.

Câu chuyện cuộc sống

TTCT - Chuyện giáo viên cóp giáo án, mua giáo án đã là chuyện bình thường. Thế nhưng khi cấp quản lý tỉnh bơ trách: “Giáo án người ta tải lên mạng đủ kiểu, download rồi điền tên đóng tập có khó gì, vậy mà để bị ghi là dạy không có giáo án” thì không còn bình thường nữa rồi. Sao nghe nó kỳ quái, nản lòng, dở khóc dở cười...

TTCT - Một huyện đồng bằng ven đô thị có hai ngôi trường THPT cách nhau 4km, cả hai tương đương mọi thứ từ cơ sở vật chất, địa lợi, nhân hòa cho đến đội ngũ giáo viên. Vậy mà hằng năm, điểm tuyển sinh vô lớp 10 giữa hai trường hết sức chênh lệch.